שאלות נפוצות

קהילת נשות הנדסת חשמל ומחשבים

שאלות נפוצות – לימודי הסמכה

להלן שאלות נפוצות בנושאים כלליים, קורסים וציונים, סיום לימודים, מצב אקדמי לא תקין, הגעה עם רקע אקדמי קודם, הרשמה לתארים משולבים, תלונות וטוהר הבחינות.

 • ההחלטה היא כמובן אישית. לדעתנו הלימודים הם מספיק קשים, והוספת עבודה עשויה ליצור לחץ לא סביר. המלצתנו – אם אפשר, דחו את העבודה.

 • אם כבר פנית ליחידה לקידום סטודנטים לעזרה ועצה, כל מה שאנחנו צריכים לדעת זה שהתייעצת איתם. אם עוד לא פנית – עכשיו זה הזמן.

 • הפקולטה מקיימת מועדון במסגרתו מתקיימים מפגשים פעמיים בשנה עם בכירי התעשייה אשר נותנים לנו משוב לגבי תכנית הלימודים (בעבר נעשו שינויים כתוצאה ממפגשים אלו). עם זאת, אין זה נכון לומר כי אנחנו “מתאימים” את תוכנית הלימודים לכלל צורכי התעשייה. השינויים וההתאמות נעשים לצרכים שברור כי הם ארוכי טווח.

 • לא קרה כלום! ניתן לבטל מקצועות בסיום התואר והם לא ייחשבו לתואר. מעבר לזה – תכנון המערכת והקפדה על מועדי הרישום והשינויים היא באחריותך ולא ניתן לחרוג מהם.

 • מועד ג’ מיועד אך ורק לסטודנטים ששירתו במילואים בהתאם לתנאים באתר. (ניתן לראות את התנאים באתר או לפנות לפרופ’ גיא ברטל בנושא מילואים, במקרים מיוחדים ועפ”י קריטריונים כגון:(אשפוז בביה”ח, מוות מקרבה ראשונה, חתונה מקרבה ראשונה, לידה מקרבה ראשונה), ניתן לקבל מועד מיוחד, מועד מיוחד הינו המועד הסדיר הראשון שניתן לראשונה בקורס, במקרה והסטודנט עומד באחד הקריטריונים ניתן להגיש בקשה למזכירות הסמכה.

 • מעבר לכך שתכנון המערכת היא באחריותך בלבד ויש לנו צוות יועצים ששמח לעזור מראש, אין כל צורך לבטל מקצוע. רישום מחדש בסמסטר עוקב יבטל אותו בסמסטר זה (לגבי סטודנטים בסמסטר ראשון הכלל שונה – אנא פנו למזכירות).

 • מצטערים. הקטלוג בהחלט מחייב.

 • זה לא מומלץ אבל – כן. המגבלה העליונה היא 29 נקודות לסמסטר (מעבר לזה לא ניתן).

 • לוח הבחינות מותאם לרוב הסטודנטים – כלומר אלו שלומדים על פי המערכת המומלצת. כמו כן עובר על לוח הבחינות נציג הועד האקדמי של הפקולטה. אם יש לך התנגשות אז כנראה שהמערכת האישית שלך היא מיוחדת. לדוגמא, מקצועות שאינם מאותו סמסטר על פי המערכת המומלצת או מקצועות שרשום בקטלוג שהאחד הינו הקדם של השני.

 • סטודנט המבקש לסיים את לימודיו מתבקש להעזר במערכת הממוחשבת לבדיקת דרישות סיום התואר.
  הוראות שימוש במערכת: במסך הפתיחה יש להזדהות עם מספר הזהות והסיסמה הרגילה ממערכת הרישום למקצועות. תחת הכפתור עזרה, במדריך למשתמש, ניתן למצוא הסבר מפורט לשימוש במערכת. אימייל ניתן לשלוח בכל בעיה או תקלה ע”י לחיצה על כפתור “הערות/תקלות”. כדי שהטיפול יהיה יעיל יש לצרף בכל פניה מספר זהות.

  לאחר בדיקת הגמר יש לשלוח מייל עם פרטים אישיים למזכירות הסמכה ולבקש לסגור את התואר.

  קישור לתוכנת הגמר – https://gmar.technion.ac.il/ee

 • האחריות לעמידה בדרישות היא של הסטודנט ושלו בלבד. כמובן שבמידת הצורך ניתן לפנות למזכירות לצורך קבלת עצה או הדרכה. אנו ממליצים לבצע את בדיקת הדרישות הממוחשבת סמסטר לפני סיום הלימודים כדי למנוע הפתעות. בקשות חריגות במועד סיום הלימודים לרוב יענו בשלילה.

 • אפשר בהחלט. כל סטודנט בפקולטה יכול לעקוב אחר דרישות סיום התואר לאורך כל הלימודים ע”י שימוש במערכת הנ”ל.

 • סטודנט ייחשב במצב אקדמי לא תקין אם מתקיים בו לפחות אחד מן התנאים הבאים:

  • הממוצע המצטבר המשוקלל של ציוניו הינו פחות מ- 65.
  • שיעור ההצלחה במקצועות שלמד הינו פחות מ- 66%.
  • הסטודנט היה במצב אקדמי לא תקין בסמסטר הקודם, ולא עמד בתוכנית הלימודים שנקבעה לו לסמסטר הנוכחי.
  • הסטודנט לא השלים את חובותיו בסיווג פיסיקה במועד הנדרש.
  • הסטודנט לא השלים את לימודי האנגלית עד תום הסמסטר הרביעי ללימודיו.
  • הסטודנט לא השלים את לימודי העברית עד תום הסמסטר השני ללימודיו.
  • הסטודנט צבר בשני הסמסטרים הראשונים ללימודיו פחות מ- 27 נקודות מתוך התוכנית הממולצת במסלול הלימודים אליו הוא רשום.
 • מומלץ לפנות לייעוץ ועזרה (היחידה לקידום סטודנטים או סגן הדיקן לענייני סטודנטים בפקולטה). בדרך כלל הסיבה תהיה כרוכה בחוסר ידיעה איך ללמוד ואיך להתכונן לבחינות בטכניון (מאוד שונה מהתיכון). למשל, אחת הדרכים להתמודד עם עומס הבחינות היא לנצל את שלושת השבועות האחרונים לסמסטר בכדי להתחיל לחזור על החומר ולסכם בכתב נקודות חשובות (גם יותר קל לתפוס את המרצה או עוזרי ההוראה לצורך שאלות).
  השנה הראשונה היא מאוד חשובה לצורך הסתגלות לדרך למידה חדשה – הקדשת יתר זמן בשנה זו תפנה לכם זמן משמעותי בשלוש השנים הבאות (אל תרוצו לעבוד בחוץ!).

 • סטודנט הנמצא במצב אקדמי לא תקין יוזמן ליחידה האקדמית שלו לייעוץ ולהכוונה. היחידה האקדמית תקיים דיון ובהתאם לחומרת מצב הסטודנט תמליץ בפני דיקן לימודי הסמכה על תנאים להמשך לימודיו (כגון:קביעת תכנית לימודים מחייבת לסמסטר אחד או לשנה או דרישות אחרות) או על הפסקת לימודים. בעת הדיונים תהיה לסטודנט הזכות להשמיע את טיעוניו, ותהיה התחשבות בחוות הדעת של היחידה לקידום סטודנטים ובנסיבות מיוחדות כגון שירות מילואים. היחידה האקדמית תיידע את הסטודנט בהמלצתה, שתובא להחלטת דיקן לימודי הסמכה, על היחידה לקבוע מי היועץ ולעדכן את הסטודנט, סטודנט שהופסקו לימודיו רשאי לערער, סטודנט שהיה במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסק או הפסיק לימודיו, יוכל להגיש בקשה לשוב ללימודים לאחר תום שנתיים מיום הפסקת לימודיו.

 • סטודנט שהופסקו לימודיו ומבקש לחזור ללימודים בפקולטה להנדסת חשמל אזי ברוב המקרים תוגדר לו מערכת לסמסטר אחד של כ-17 נקודות, אותן יהיה עליו להשלים בסמסטר אחד במסגרת לימודי חוץ ולסיימו בממוצע 75 ומעלה. לצורך הממוצע הנ”ל יוכרו שני תיקוני ציון בלבד. במידה והסטודנט התקבל, אזי מכל המקצועות שנלמדו בעבר יוכרו רק המקצועות בהם הציון 65 ומעלה.
  סטודנט במצב הפסקת לימודים שלמד קורסים במסגרת לימודי חוץ וקבל בהם ציון מעל 75 יוכל לבקש שהם יוכרו לו לתואר. ההכרה לצורך התואר תהיה רק לאחר קבלה חזרה ללימודים.

 • פרוט מלא של התנאים לקבלה ללימודים לתואר ראשון נוסף בהנדסת חשמל-פיזיקה, הנדסת חשמל-מתמטיקה והנדסת חשמל הנדסה ביו-רפואית, נמצא באתר במועמדים .

 • סדר הגורמים אליהם מומלץ לפנות לצורך טיפול בתלונה אקדמית:

  1. מזכירות לימודי הסמכה – תנתב את התלונה לגורם המתאים בפקולטה (מרצה, מרכז לימודי הסמכה, סגן דיקן וכו’)
  2. דיקן לימודי הסמכה
  3. נציב תלונות הסטודנטים (משרד דיקן הסטודנטים)
 • לשמחתנו כל הסטודנטים, למעט אולי בודדים, מקיימים את הבחינות ביושר וללא “עזרה” מחבר. לגבי הבודדים שבוחרים לרמות בדרך זו או אחרת אנחנו עושים את המרב להרחיקם מהטכניון ללא פשרות.

דילוג לתוכן