הנחיות להגשת הצעת מחקר לבחינת מועמדות או מעבר למסלול ישיר לתואר דוקטור

הנחיות להגשת הצעת מחקר לבחינת מועמדות או מעבר למסלול ישיר לתואר דוקטור

קהילת נשות הנדסת חשמל ומחשבים

התיאור התמציתי של הצעת המחקר ישמש כבסיס לבחינת המועמדות ויוגש לוועדה באמצעות המנחה, תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות במסלול הרגיל ותוך 5 חודשים במעבר למסלול ישיר, בהתאם להנחיות הבאות:

 1. היקף: סדר גודל של 25 עמודים
 2. על ההצעה לכלול
  • כותרת המחקר בעברית ובאנגלית, שם הסטודנט, שמות כל המנחים והיועצים תוך ציון תפקידיהם (מנחה ראשי, מנחה נוסף, יועץ)
  • הקדמה המתארת את הרקע המדעי. ציון העניין בעבודה וחשיבות ביצועה.
  • תאור הקשר והניגוד לעבודות רלונטיות בספרות (ניתן לצטט מעט מקורות).
  • מטרות העבודה, החידוש במחקר, ופירוט השאלות עליהן תנסה העבודה לענות (בפרט, השערות שייבדקו).
  • פירוט השיטות למחקר (לדוגמא מחקר תיאורטי בהוכחת משפטים, פיתוח אלגוריתמים, ביצוע סימולציות מחשב, ניסויי מעבדה, קבלת נתונים מאמצעים הקיימים במוסדות אחרים, שאלונים וסקרים, מחקר שדה)
  • התייחסות לתוצאות שהושגו עד כה, ותוכנית המשך מחקר.
  • ניתן לצרף איורים ותמונות.
  • ביבליוגרפיה
 3. ניתן לצרף להצעה נספחים המכילים גרסאות מלאות של מאמרים שהתפרסמו או נשלחו לפרסום.
 4. התיאור התמציתי יוגש לבית הספר חתום על ידי המנחה ומרכז הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים
  בצירוף "טופס לאישור נושא מחקר לקראת התואר דוקטור" לאחר
 5. בחינת המועמדות תתקיים תוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתי .
דילוג לתוכן