מועדון התעשייה

קהילת נשות הנדסת חשמל ומחשבים

חזון הפקולטה: הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים באוניברסיטת מחקר מדעית-טכנולוגית,  בין עשר המובילות בעולם בפיתוח הון אנושי, מנהיגות ויצירת ידע, הפועלת לקידום מדינת ישראל והאנושות.

חזון מועדון התעשייה: 

להיות הגוף המתכלל והיוזם של הקשרים עם התעשייה והעולם החוץ-אקדמי, במטרה לתמוך בחזון הפקולטה ובפרט בקידום התעשייה בישראל.

מטרות

פיתוח הון אנושי

תכנון הוראה: שיתוף התעשייה בחשיבה על נושאים, דגשים וכישורים, על שיטות למידה והוראה, ודרכי רכישת מיומנויות

שיתוף התעשייה בחינוך הסטודנטים: על ידי העברת ידע, סיוע בהוראה (הרצאות ותרגילים), הצעת והנחיית פרויקטים, יצירת מוטיבציה ותמונה רחבה.

שיתוף פעולה במחקר, כולל לצורך זיהוי בעיות מחקר הקשורות לצרכי התעשייה/למוצרים

קבלת סיוע במשאבים שונים (כולל כוח אדם ציוד וגישה לידע וציוד)

מנהיגות ניהול ועבודת צוות

סיוע של התעשיה בפיתוח כישורי מנהיגות בקרב בסטודנטים, במטרה להכשיר מהנדסי חשמל מובילים. 

יצירת ידע והעברתו

שיתופי פעולה עם התעשייה על מנת לייצר ידע במחקרים משותפים, ובהעברת ידע בכל הרמות כולל דרך בוגרי הפקולטה.

קידום ישראל והאנושות

המועדון התעשייתי, בקשריו ופעילותו, יהווה גורם מרכזי בקידום ישראל בתחום הנדסת חשמל. הן תוך שיתוף פעולה עם תעשיות, כמאפשר שיתוף בין החברות השונות וכחלק משמעותי בפיתוח ושימור של כוח אדם איכותי.

דילוג לתוכן