הצוות

אחראי אקדמי לקשרי תעשייה

פרופ’ אדם שורץ

טלפון: 077-8874743

adam@ee.technion.ac.il

פרופסור אדם שורץ

מנהלת קשרי תעשייה

גב’ תמר סספורטה

פלאפון: 052-2664605

משרדי: 077-8875087

tami.sasport@technion.ac.il

תמר סספורטה

מתאמת תכנית ACRC וקשרי תעשייה

גב’ אופירה לבנון

טלפון: 077-8873228

levanon.o@ef.technion.ac.il


צוות מסייע

מהנדס ראשי

מר יהורם אור-חן

טלפון: 077-8873216

orchen@ee.technion.ac.il

ראש מנהל

מר ינקי (יעקב) יבור

טלפון: 077-8874678

yankee@ee.technion.ac.il


חברי סגל

ניתן למצוא חברי סגל נוספים באתר


חוקרים מארגונים אחרים ומדינות אחרות

פרופ’ עמוס לפידות

פרופ’ אנדרו ויטרבי

דילוג לתוכן