תחומי מחקר

תחומי המחקר בפקולטה מגוונים ביותר, ונסמכים על מדעי המתמטיקה, המחשב, פיזיקה, ביולוגיה ורפואה. המחקר כולל גם תחומים הנדסיים של אלקטרוניקה, תקשורת, פוטוניקה, בקרה ורובוטיקה, מחשוב, מיקרו וננו-פבריקציה, ועוסק בכל היבטי המחקר הקיימים, בתיאוריה, בנומריקה, ובניסויי מעבדה ושדה.

דילוג לתוכן