הצעת מחקר לתואר מגיסטר

קהילת נשות הנדסת חשמל ומחשבים
 1. היקף: סדר גודל של  2-10 עמודים, בהתאם לשיקול דעת המנחה.
 2. ההצעה צריכה לכלול:
  • כותרת המחקר בעברית ובאנגלית, שם הסטודנט, שמות כל המנחים והיועצים תוך ציון תפקידיהם (מנחה ראשי, מנחה נוסף, יועץ)
  • הקדמה המתארת את הרקע המדעי. ציון העניין בעבודה וחשיבות ביצועה.
  • תאור הקשר והניגוד לעבודות רלונטיות בספרות (ניתן לצטט מעט מקורות).
  • מטרות העבודה, החידוש במחקר, ופירוט השאלות עליהן תנסה העבודה לענות (בפרט, השערות שייבדקו).
  • פירוט השיטות למחקר (לדוגמא מחקר תיאורטי בהוכחת משפטים, פיתוח אלגוריתמים, ביצוע סימולציות מחשב, ניסויי מעבדה, קבלת נתונים מאמצעים הקיימים במוסדות אחרים, שאלונים וסקרים, מחקר שדה)
  • פירוט תוצאות ראשוניות, במידה שכבר הושגו;
  • ניתן לצרף איורים ותמונות.
  • ביבליוגרפיה
 3. יש לפרט את התוכן הנ"ל כך שחבר-סגל בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים שאינו מומחה בתחום המחקר עדיין יוכל להבין במה עוסק התחום, מה הסטודנט מתכוון לחקור, והיבטים מהותיים בגישה.

להצעת המחקר יש לצרף טופס "הצעת נושא מחקר למגיסטר" מלא וחתום, אותו ניתן להוריד מאתר ביה"ס
לתארים מתקדמים.
סטודנט יוכל להגיש הצעת מחקר רק לאחר שיעבור בהצלחה את הבחינה  בקורס "אתיקה של המחקר"

דילוג לתוכן