מלגות ופרסים לבתר-דוקטורט

מעת לעת אנו מקבלים הצעות להגשת מועמדויות לפרסים ולמלגות המיועדים לפוסט-דוקטורנטים. את ההצעות הללו אנו מעלים כאן. מועמדויות אלה יכולות לסייע לפוסט-דוקטורנטים ולדוקטורנטים השוקלים להמשיך למשרת פוסט-דוקטורט.

Research Positions at Imperial College London

מועד אחרון להגשת מועמדות: 18 במאי 2022

למידע נוסף (קובץ PDF)


מלגת פולברייט-אייסף לחוקרי בתר-דוקטורט לשנה אקדמית 2021/22

פולברייט ישראל וקרן אייסף מתעתדות להעניק מלגת בתר-דוקטורט לחוקרים העוסקים בפעילות למען החברה, העומדים להתחיל את מחקריהם בארה”ב בשנה האקדמית 2021/22 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח.

אמות המידה העיקריות להערכת המועמדים למענק פולברייט-אייסף הן כדלהלן:

  • הצטיינות אקדמית
  • פעילות לטובת הקהילה
  • וכושר מנהיגות מוכח בפעילות זו

גובה המלגה הוא $60,000 לתקופה של 9–12 חודשים.

המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע למעט תחומים המושתתים על  קשר קליני.

על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות. לא יתקבלו בקשות ממועמדים שקיבלו תואר דוקטור לפני אוגוסט 2017.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 בדצמבר 2020

קול קורא בקובץ PDF

מידע נוסף על מלגת פולברייט-אייסף לחוקרי בתר-דוקטורט לשנה אקדמית 2021/22

לשאלות נוספות ניתן לפנות אל: אסף לוינטון 03-5213804 / שליחת מייל לאסף לוינטון


מלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט לשנה אקדמית 2021/22

16 מלגות בתר-דוקטורט יוענקו לחוקרים מצטיינים העומדים להתחיל את מחקריהם בארה”ב בשנה האקדמית 2021/22 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח.

גובה המלגה הוא $47,500 לתקופה של 9–12 חודשים.

המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע למעט תחומים המושתתים על קשר קליני.

על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות.

לא יתקבלו בקשות ממועמדים שקיבלו תואר דוקטור לפני אוגוסט 2017.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 בדצמבר 2020

קול קורא בקובץ PDF

למידע נוסף על מלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט לשנה אקדמית 2021/22

לשאלות נוספות ניתן לפנות אל: אסף לוינטון 03-5213804 / שליחת מייל לאסף לוינטון

דילוג לתוכן