מקצוע חובה באתיקה של המחקר

החל מסמסטר אביב תשע”ג, כל תלמידי התארים המתקדמים שיתקבלו ללימודים במסלולים המחקריים, תלמידי מוסמכים ללא תזה שצפויים לעבור למסלול המחקרי, וכן תלמידים שיעברו למסלול ישיר לדוקטורט,  יהיו מחויבים ללמוד את הקורס “אתיקה של המחקר” ולא יוכלו להגיש תיאור תמציתי או נושא מחקר לפני שעברו בהצלחה את הבחינה במקצוע. על הסטודנטים שהתקבלו לנתיב מחקרי עם תחילת השתלמותם לעמוד בדרישת המקצוע במהלך הסמסטר הראשון ללימודים.  לסטודנטים שעוברים מסלול מומלץ ללמוד את המקצוע לכל המאוחר סמסטר לפני מועד המעבר הצפוי. מזכירות לימודי התארים המתקדמים תוכל להגיש את נושאי המחקר והתיאור התמציתי לבית הספר ללימודים מתקדמים רק לאחר שהתלמיד עמד בדרישות המקצוע. מועדי הבחינות מתפרסמים באתר בית הספר ללימודי תארים מתקדמים. סטודנטים במסלול מגיסטר להנדסת חשמל (ללא תזה) המעוניינים להגיש נושא מחקר ולעבור למסלול מחקרי, מתבקשים לפנות למזכירות תארים מתקדמים לפני

שליחת מייל לשאלות או בקשה לתמיכה

דילוג לתוכן