סמינר חובה למשתלמים

כדי לעודד סטודנטים בתחילת השתלמותם להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בנושאים הקשורים לתחומי הענין שלהם, נדרשים הסטודנטים להשתתף באופן פעיל (כלומר להיות נוכחים) לכל הפחות בעשר הרצאות בסמינרים המתקיימים בפקולטה או בטכניון במהלך שנת לימודיהם הראשונה. לצורך סמינר תיחשב כל הרצאה המופצת באחת מרשתות הסמינרים הפקולטיות.

דרישה זו חלה על כל המשתלמים בשנת לימודיהם הראשונה. השתתפות זו אינה מזכה את הסטודנט בנקודות זכות כלשהן, אולם נדרשת לצורך אישור על סיום לימודים. מומלץ לסטודנטים להתייעץ במנחה שלהם (הארעי או הקבוע) לצורך בחירת סמינרים.

מנגנון אישור ההשתתפות בסמינרים: מנגנון אישור ההשתתפות יבוסס על אימון הדדי. כל סטודנט/ית ימלא את פרטי הסמינרים בהם השתתף בטופס מיוחד וישלח את הטופס המלא למזכירת לימודי מוסמכים עם השלמת המכסה.

את הטופס ניתן למצוא באתר הפקולטה בקישור הבא: טפסים

הערות: (1) סטודנטים שאינם נמצאים בטכניון באופן קבוע, יוכלו לפרוס את השתתפותם בסמינרים על-פני שנתיים, אם כי מומלץ שיעשו זאת בהקדם האפשרי. (2) הפקולטה ממליצה על השתתפות בסמינרים מקצועיים ורואה בדרישה לעשרה סמינרים דרישת מינימום בלבד.

דילוג לתוכן