ועד הסטודנטים

ועד הסטודנטים והנציגים האקדמיים מאחלים לכם תקופת מבחנים מוצלחת!

מוזמנים לפנות אלינו לכל בעיה.

מסלול הנדסת חשמל:

סמסטרשם הנציגאימייל
סמסטר א'נדב אופירNadav.offir@campus.technion.ac.il
סמסטר ב'בר דודdavidbar@campus.technion.ac.il
סמסטר ג'לידור זינוzno@campus.technion.ac.il
סמסטר ד'אופיר כהןophir.cohen@campus.technion.ac.il
סמסטר ה'טלי לייבהtali.leiba@campus.technion.ac.il
סמסטר ו'איתן וייסeitan.w@campus.technion.ac.il
סמסטר ז'עידו פורגסidoporges@campus.technion.ac.il
סמסטר ח'איתמר שריארitamar.sch@campus.technion.ac.il

מסלול מחשבים ותוכנה:

סמסטרשם הנציגאימייל
שנה ב'
שנה ג'אוהד איתןohad.eitan@campus.technion.ac.il
שנה ד׳שחר לאופרIshachar@campus.technion.ac.il

מסלול חשמל פיסיקה:

סמסטרשם הנציגאימייל
שנה א'ברי שפרןBarryshafran@campus.technion.ac.il
שנה ב'גל גרנותgal.granot@campus.technion.ac.il
שנה ג'רועי שטיינברגroysteinberg@campus.technion.ac.il
שנה ד׳שגב זקןsegev.zaken@campus.technion.ac.il
שנה ה'שירן אבן חיים 

מסלול הנדסת מחשבים:

סמסטרשם הנציגאימייל
שנה ב'עומר גרייףOmergraif@campus.Technion.ac.il
שנה ג' 
שנה ד'נדב דודnadav.david@campus.technion.ac.il

נועה אפללו – רכזת אקדמיתracaz.ee@asat.technion.ac.il

אלעד פריצקי – יו״ר הועדyor_ee@asat.technion.ac.il

דילוג לתוכן