EELabs

מעבדות להוראת הנדסת חשמל

דף זה מסביר על פעילות ההוראה במעבדות הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים.

הפעילות מתקיימת ב-3 רמות, מעבדות יסוד, מעבדות התמחות ומעבדות מחקר.

במעבדות היסוד הסטודנטים מתרגלים את יסודות מקצוע הנדסת החשמל והמחשבים.

במעבדות ההתמחות ניתנת לסטודנטים האפשרות להתנסות בניסויים בתחומי התמחות לבחירתם, באותן מעבדות גם מבוצעים פרויקטי הגמר של הסטודנטים. מעבדות המחקר מאפשרות לחלק מהסטודנטים לבצע את פרויקטי הגמר שלכם במסגרת פעילות המחקר של הפקולטה, בשיתוף עם החוקרים.

דילוג לתוכן