EELabs

קהילת נשות הנדסת חשמל ומחשבים

מעבדות להוראת הנדסת חשמל

א. הפעילות מתקיימת בשלשה סוגי קורסים: מעבדות יסוד (באולם ייעודי) , קורסי מעבדה ופרויקטים (המתבצעים בתוך מעבדות ההתמחות)   

במעבדות היסוד הסטודנטים מתרגלים את יסודות מקצוע הנדסת החשמל והמחשבים ברמה הספרתית והאנלוגית.

במעבדות ההתמחות ניתנת לסטודנטים ולסטודנטיות האפשרות להתנסות בניסויים בתחומי התמחות לפי בחירה.  באותן מעבדות גם מבוצעים פרויקטי הגמר. חלק ממעבדות המחקר מאפשרות למספר מצומצם של  סטודנטים וסטודנטיות לבצע את פרויקטי הגמר במסגרת פעילות המחקר של חברי הסגל האקדמי.

לצפייה ברשימת מעבדות מלאה

דילוג לתוכן