שירותי הדפסה

קהילת נשות הנדסת חשמל ומחשבים

מדפסות בפקולטה

הפקולטה להנדסת חשמל מציעה שירותי הדפסה באמצעות שרתי Windows. הגישה למדפסות אלה מופצת וכל בעלי החשבון בפקולטה של Windows דומיין זכאים להשתמש בהם. כל המדפסות מוגדרות באופן אוטומטי כאשר אתה מתחבר למחשבים המחוברים לשרת Windows EED ו/או EF. אם המחשב שלך אינו מחובר לאף אחד משרתי ה- Windows שלנו, ייתכן שיהיה עליך להגדיר זאת באופן ידני, על .

סטודנטים לתואר ראשון רשאים להשתמש במדפסות ב PCFARM ובספרייה באמצעות כרטיס אשראי/כרטיס סטודנט בהדפסה. את הכרטיסים ניתן לטעון עם אשראי או באמצעות מזומן במכונות אוטומטיות אשר ממוקמות ב “בית הסטודנט”. לקבלת פרטים נוספים ואפשרויות הדפסה, עיין בדף האינטרנט של אס”ט.

לחברי פקולטה, לעובדים ולסטודנטים לתארים מתקדמים, אם המחשב שלך אינו מחובר לאף אחד משרתי ה Windows שלנו, ייתכן שתצטרך להגדיר אותו באופן ידני, תוך שימוש בהוראות הבאות:

התקנת שירותי הדפסה אלחוטיים

איך להתקין שירותי הדפסה אלחוטיים

הדפסה דרך Linux/MAC

איך אני מדפיס דרך Linux? נא לפנות למחשוב בהלפדסק.

איך אני מדפיס דרך Mac? נא לפנות למחשוב בהלפדסק.

דילוג לתוכן