מילואים

מילואימניקים יקרים,

בעמוד זה מרוכזות ההנחיות הטכניוניות והפקולטיות שהופצו בתקופה האחרונה לסטודנטים ששרתו/משרתים במילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל.

אתם מוזמנים לבוא לייעוץ על כוס קפה עם פרופ"ח עדו טל, היועץ הפקולטי לסטודנטים המשרתים במילואים.

שעות הקבלה של עדו מתקיימות בימי ג' וה', בין 15:30 ל- 16:30 בחדר 254-1 בניין מאייר (במזכירות הפקולטה קומה 2). שימו לב כי זמנים אלו עשויים להשתנות במהלך הסמסטר(דף זה יעודכן בהתאם). עדו זמין גם במייל: idotal@ee.technion.ac.il.

מידע לגבי סמסטרי אביב תשפ"ג וקיץ תשפ"ג (הסמסטרים שהבחינות במהלכם נדחו בגלל פתיחת המלחמה)

מידע טכניוני

הופצו שני מכתבים טכניונים.

במכתב הראשון מתאריך 13.11.2023 (PDF). ישנה טבלה בעמוד 4 המסכמת את ההקלות לסטודנטים בהסמכה וטבלה בעמוד 5 המסכמת את ההקלות לסטודנטים בלימודי תארים מתקדמים.

מכתב נוסף הופץ ב- 4.12.2023 (PDF). במכתב זה מפורט נושא ה- "פטור +".

תרשים זרימה המסכם את שני המכתבים נמצא כאן (PDF).

 • להלן מידע שהופץ ע"י סגן הדיקנית ללימודי הסמכה, פרופ' אריאל אפשטיין בתאריך 22.11.2023, בהמשך למכתב הטכניוני מ- 13.11.23.

  1."הקטנת מספר נק"ז הדרושות להשלמת התואר לסטודנטים ותיקים" (למשרתי מילואים לפי הקריטריונים שנקבעו ע"י דיקן לימודי הסמכה במכתבו)

  • ככלל, הנקודות להפחתה נתונות לבחירת הסטודנטיםעד כדי עמידה בתנאי התואר הבסיסיים: לימוד מקצועות החובה, הליבה (אם רלוונטיים), והשלמת מספר השרשראות המינימלי. סטודנטים/ות רשאים להסיר מהתואר מקצועות גם אם כבר למדו אותם/ן, במידה וזו תהיה בחירתם.
  • למי שצברו עד לתום סמסטר אביב תשפ"ג 120 נק"ז או יותר – ניתן לבחור במסגרת הפחתת הנקודות גם מקצוע לא מחייב אחד משרשרת אחת.
  • כללים אלה חלים על הלומדים/ות בכל מסלולי הפקולטה (משרתי מילואים לפי הקריטריונים שנקבעו ע"י דיקן לימודי הסמכה במכתבו): הנדסת חשמל, הנדסת מחשבים ותוכנה, הנדסת מחשבים והנדסת חשמל-פיסיקה.
  • במידה והנכם/ן זכאים/ות להתאמה זו ונדרשים לסגירת התואר, אנא פנו בבקשת סטודנט פקולטית דרך הטופס המקוון עם ציון הקורסים שבחרתם להוריד על פי הכללים לעיל.
  • במידה ואינכם נדרשים לסגירת התואר בעת הזו, אנא המתינו עם הפניה עד לשלבי הגמר. אל דאגה – באם הנכם/ן זכאים/ות להתאמה זו, היא תעמוד לרשותכם עד לתום התואר.

   

  2."ציונים" (הסעיף הדן בהמרת ציון מאוני לציון בינארי, לפי הקריטריונים שנקבעו ע"י דיקן לימודי הסמכה במכתבו)

  • אין הגבלה על אופי הקורס – חובה/בחירה/ליבה/מעבדה/מל"ג/חנ"ג/פרויקט וכו'. ניתן להשתמש בהתאמה הנ"ל בכל מקרה שבו:
   • הקורס נלמד בסמסטר אביב או קיץ תשפ"ג, וגם
   • התקבל בו ציון מעל 55, וגם
   • הוא נכלל בסך הזכאות שנקבעה ע"י דיקן לימודי הסמכה במכתבו
  •  לתשומת לבכם/ן! תהליך בחירת המקצועות לצורך המרת ציון מאוני בציון בינארי לזכאים/ות יתבצע באופן ממוכן (באמצעות מערכת ממוחשבת) ויתאפשר רק לאחר תום תקופת מועדי ב' של סמסטר אביב תשפ"ג (לכשיתקיימו). אין טעם לפנות בנושא זה בעת הזו, שכן לא נוכל לסייע. אל דאגה – באם הנכם/ן זכאים/ות להתאמה זו, היא תעמוד לרשותכם עד לתום התואר.
  • רק במידה והנכם/ן זכאים/ות להתאמה זו ונדרשים לסגירת התואר, אנא פנו בבקשת סטודנט פקולטית דרך הטופס המקוון, ובקשתכם תיבחן בהתאם לכללים.

   

  3."סטודנטים/ות לפני סיום תואר" (סטודנטים הנדרשים לציון אחרון לתואר בגין קורס שנלמד בסמסטר אביב תשפ"ג או קיץ תשפ"ג, המתעכב בגין עיכוב במועדי ב')

  • ייבחנו אך ורק מקרים בהם חסר ציון אחרון אחד ויחיד לצורך סגירת התואר.
  • הציון הנ"ל חסר בקורס שנלמד בסמסטר אביב תשפ"ג או קיץ תשפ"ג.
  • במידה ועל סמך הישגי הסטודנט/ית במטלות הקורס יוחלט כי מגיע לסטודנט ציון עובר, ובאישור המרצה, יוזן לסטודנט ציון עובר בינארי.

  במידה והקריטריונים לעיל רלוונטיים עבורכם, והנכם מעוניינים לבחון את זכאותכם להתאמה זו, אנא פנו בבקשת סטודנט פקולטית דרך הטופס המקוון ובקשתכם תיבחן בהתאם לכללים ומדיניות המרצה בקורס

מידע לגבי סמסטר חורף תשפ"ד (הסמסטר הנוכחי)

מידע טכניוני

הופץ מכתב בתאריך 11.01.2024 (PDF) המפרט את ההקלות למשרתי המילואים לשנת הלימודים תשפ"ד.

הופץ מכתב בתאריך 29.02.2024 (PDF) המפרט תוספות להתאמות הנ"ל. בנוסף, הופץ בתאריך זה גאנט (PDF) המסכם את ההתאמות השונות שנתנו במהלך המלחמה.

הופץ מכתב בתאריך 16.04.2024 (PDF) המפרט תוספות נוספות להתאמות הנ"ל.

מידע פקולטי

 • להלן מידע שהופץ ע"י סגן הדיקנית ללימודי הסמכה, פרופ' אריאל אפשטיין בתאריך 25.1.2024, בהמשך למכתב הטכניוני מ- 11.1.24.

  1. מימוש התאמות הנובעות ממלחמת "חרבות ברזל" (ציון עובר בינארי, "פטור +", הקטנת נק"ז לתואר, וכו' – לפי הזכאות) בשום פנים ואופן לא יפגע בסיכויי קבלה לתארים מתקדמים בפקולטה.

  2. נעשתה פניה מהפקולטה לחברות רלוונטיות מהתעשייה, על מנת להדגיש את השפעות המלחמה על הסטודנטים/ות שלנו, לשקף את הקשיים שעומדים בפניהם/ן בגינה ולהציף את החששות שעולים (דחיה בסיום התואר אל מול הקצאת משרות, עיכובים במעבר ממשרת סטודנט למשרת מהנדס וכיו"ב). המסרים שהתקבלו כבר מהחברות (Nvidia, Apple, Intel), כמו גם אלה שיתקבלו בעתיד, יופצו לכלל ציבור הסטודנטים/ות כחלק מהודעות המועדון התעשייתי.

  3. שיטות ההערכה במבחנים במועד א' ו-ב' צריכות להיות דומות זו לזו. בחינות במועדי מילואים (לזכאים/ות שירות מילואים בלבד, לפי תקנה 2.4 ומכתבי דיקן לימודי הסמכה) תיתכנה בפורמט גמיש (לשיקול המרצה האחראי/ת וצוות הקורס), המאפשר התאמת היקף החומר למשך ונסיבות ההעדרות במהלך הסמסטר.

  4. מי שישרתו במילואים 21 ימים ומעלה במצטבר במהלך סמסטר חורף תשפ"ד, או מי שהם הורים לילדים שבן או בת זוגם שירתו שירות מילואים כאמור (קבוצה 2 במכתב הדיקן מה-11.01.24):

  • יהיו זכאים/ות לסיים את התואר עם עד 4 נק"זפחות מהנדרש (בסך הכל).
   • במידה והיו זכאים בנוסף להפחתה של 4 נק"ז הדרושות להשלמת התואר גם בגין שירותם/ן במילואים טרם פתיחת הסמסטר (בהתאם למכתב דיקן לימודי הסמכה מ-13.11.23), יהיו זכאים לסיים את התואר עם עד 8 נק"ז פחות מהנדרש (בסך הכל).
   • בכל מקרה, מספר הנק"ז המופחתות מהתואר לא יעלה על 8 נק"ז (בסך הכל).
   • ככלל, הנקודות להפחתה נתונות לבחירת הסטודנטים – עד כדי עמידה בתנאי התואר הבסיסיים: לימוד מקצועות החובה, הליבה (אם רלוונטיים), והשלמת מספר השרשראות המינימלי. סטודנטים/ות רשאים להסיר מהתואר מקצועות גם אם כבר למדו אותם/ן, במידה וזו תהיה בחירתם.
   • למי שצברו עד לתום סמסטר אביב תשפ"ג 120 נק"ז או יותר – ניתן לבחור במסגרת הפחתת הנקודות גם מקצוע לא מחייב אחד משרשרת אחת או מקצוע פרויקט אחד (פרויקט א או פרויקט ב).
  • בנוסף, יהיו זכאים/ות להפחתת מספר המטלות השבועיות שנקבעו במקצוע במהלך הסמסטר בהתאמה למספר שבועות ההוראה מהם נעדרו לטובת מילואים
   • ההפחתה נקבעת בהתאם לחלק הסמסטר היחסי שתפס שירות המילואים, ללא קשר לתאריכי ההגשה של המטלות.
   • משקל תרגילי הבית בציון הסופי לזכאים/ות להתאמות יהיה זהה למשקלם עבור שאר הסטודנטים (כלל המשקל יוחל על ציוני התרגילים שיוגשו).

חונכים לסיוע נוסף בקורסים

הפקולטה גייסה חונכים מתנדבים לסיוע נוסף למילואימניקים/ות בקורסים.
 
סטודנט או סטודנטית מילואימניקים שצריכים עזרה מוזמנים לפנות (תוך ציון שם הקורס/ים) לתימור ממזכירות לימודי הסמכה והוראה בפקולטה במייל timorbe@technion.ac.il ויופנה/תופנה לחונכים מתאימים.

תקנות טכניוניות קבועות

התקנות הנ"ל באות להקל מעבר לתקנות הטכניוניות הקבועות.

התקנות הקבועות מופיעות בקטלוג הטכניוני. (PDF)

תקנה 2.4 בעמודים 32-33 היא ההתייחסות המרכזית, אך ישנם מקומות נוספים בהם נושא המילואים מוזכר.

מידע מתומצת, וקישור לטופס בקשת התאמות למילואים נמצא כאן.

באם אחד מהקישורים הנ"ל איננו תקף, וכן להערות והארות, נא לשלוח מייל לעדו: idotal@ee.technion.ac.il.

דילוג לתוכן