חלק מהטפסים אינם ממוחשבים. טפסים אלה יש למלא ולהגיש במזכירות הפקולטה.

לימודים

בכל בקשה להטבה מיוחדת או חריגה – יש לצרף במקום המתאים בטופס מסמכי סימוכין ( למשל אישורים רפואיים).

מועמדים

כאן ניתן למצוא מידע על קריטריוני קבלה (קובץ PDF) לסטודנטים שלמדו במסגרת אקדמית ומעוניינים לעבור לפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון
המסמך לעיל כולל מידע אודות: (1) מעבר מפקולטה אחרת בטכניון (2) מעבר ממוסד אקדמי אחר (פרט לאוניברסיטה הפתוחה).

כללי

דילוג לתוכן