מסלולים וקורסים

קהילת נשות הנדסת חשמל ומחשבים

תוכניות לימוד ומסלולים לתואר מהנדס

לרשימת הקורסים המלאה

למעלה

הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים מקיימת תוכניות לימוד לתואר ראשון (מהנדס) בארבעה מסלולי לימוד, בעמוד זה תוכלו למצוא מידע מעמיק על כל אחד מהמסלולים וכן למצוא (בהמשך העמוד) את רשימת הקורסים לתואר ראשון בכל אחד מהמסלולים (קורסי חובה ובחירה).


מידע ולינקים על הקורסים והמסלולים לשימושכם

רשימת הקורסים המלאה לשנת תשפ"ד

 • לחצו על התמונות להגדלה

  מסלול הנדסת חשמל תשפ"ד

  מסלול הנדסת חשמל תשפ"ג

  מסלול הנדסת חשמל תשפ"ב

 • לחצו על התמונות להגדלה

  מסלול בהנדסת מחשבים ותוכנה, תשפ"ד

  מסלול בהנדסת מחשבים ותוכנה, תשפ"ג

  מסלול בהנדסת מחשבים ותוכנה, תשפ"ב

 • לחצו על התמונות להגדלה

  מסלול חשמל פיזיקה תשפ"ד

  מסלול חשמל פיזיקה תשפ"ג

  מסלול חשמל פיזיקה תשפ"ב

 • לחצו על התמונות להגדלה

   מסלול בהנדסת מחשבים תשפ"ד

   מסלול בהנדסת מחשבים תשפ"ג

   מסלול בהנדסת מחשבים תשפ"ב

   

* במידה ונמצאה סתירה בין הטבלה לקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.

ניקודניתן
בסמסטר
מרצהשם המקצועמס'
מקצוע
4א+בינון סתיו \ ינון סתיותורת המעגלים החשמליים044105
3א+באלכס חייט \ יובל יעישאלקטרוניקה פיסיקלית044124
3.5א+באלכס חייט, תמי בן-יעקב \ ליאור קורנבלום, אלכס חייטיסודות התקני מוליכים למחצה044127
5א+בגל בן-דוד \ אלחנדרו כהן, גל בן-דודאותות ומערכות 044131
3.5א+במשה הורוביץ \ אמיר רוזנטלשדות אלקטרומגנטיים 044140
5א+בעמנואל כהן, ליאור צברי \ ליאור צברי, אלכסיי דיסקיןמעגלים אלקטרוניים 044137
3א+בגיא ברטל \ פבל סידורנקוגלים ומערכות מפולגות044148
3א+ברמי אתר \ תומר מיכאליאותות אקראיים 044202
3א+באילת טל, אורי רוטנשטרייך \ שרי שינולדמבוא למבני נתונים ואלגו'044268
3א+בפבל ליפשיץ \ פבל ליפשיץמבוא למערכות תכנה044101
3א+בשרי שינולד \ שרי שינולדמתמטיקה דיסקרטית ח'044114
5א+בראובן דובקין, ניר קציר \ ראובן דובקין, ניר קצירמערכות ספרתיות ומבנה המחשב044252
3א+ביצחק קסלסי \ טל מזרחי רשתות מחשבים ואינטרנט 1044334
3א+ב דנה דרקסלר כהן \ מרצה אחראי – יורם מוזס \ מרצה – קיריל סולובייתכן וניתוח אלגו' 046002
3.5א+במרק זילברשטיין \ איתי איילמבנה מערכות הפעלה 046209
3א+באלעד הדר \ יואב עציוןמבנה מחשבים046267

קורסי ליבה – עבור המסלולים הנדסת מחשבים והנדסת מחשבים ותכנה.
עבור מסלולים חשמל וחשמל-פיזיקה, קורסים אלו יהיו כחלק מקורסי הבחירה

ניקודניתן
בסמסטר
מרצהשם המקצועמס'
מקצוע
4א+באריה פויאר \ אריה פויארבקרה 1 044191
3א+ברונן טלמון \ רונן טלמוןמבוא לעבוד ספרתי044198
3.5א+ביניב רומנו, סתיו בלוגולובסקי \ רוני מאירמערכות לומדות 046195
3א+באדוארדו מעיין \ אדוארדו מעייןמעגלים משולבים046237

קורסי בחירה

ניקודניתן
בסמסטר
מרצהשם המקצועמס' מקצוע
3איואש לברוןממירי מתח ממותגים 044139
3אאלכסיי דיסקיןטכניקות קליטה ושידור 044214
4אעילם ילוןהתקנים אלקטרוניים 1044231
3.5א+בליאור קורנבלום \ עמוס פניגשטייןתהליכים במיקרו אלקט. 044239
3א+במשה הורוביץ \ משה הורוביץפוטוניקה ולייזרים046248
2א+בדני לנגה \ דני לנגהיזמות בהיי-טק 045000
1אקובי כוחייפרויקט מבוא בהנדסת חשמל ומחשבים
* מיועד לסמסטר ראשון ושני
045001
1איאיר משה (אבינעם קולודני – אחראי אקדמי)מבט-על להנדסת חשמל ומחשבים
* מיועד לסמסטר ראשון ושני
045002
3איובל קסוטו \ אריאל אורדערשתות מחשבים ואינטרנט 2046005
3אניר וינברגר (באנגלית)הסקה סטטיסטית 046010
3אניר טסלרמבוא לאלקטרוניקה גמישה אורגנית046012
3.5איואש לברוןמבוא למע. הספק ורשת חכמה046042
3ברם מחלבמקורות אנרגיה מתחדשת 046044
3בניקולאי טלתכן ממירים ממותגים 046045
3אאיל בוקסאופטואלקטרוניקה קוונטית 046052
3במאיר אורנשטייןאופטיקה קוונטית046053
3בגיא ברטלננו-פוטוניקה 046055
3ארוני אל בחרתכן מעגלים אנלוגיים 046187
3בקלאודיו יעקובסוןמעגלים אלקט. לאותות מעורבים046188
3אאלכסיי דיסקיןתכן מסננים אנלוגיים 046189
3אנחום שימקיןבקרה 2046192
3בכפיר לוישיטות חישוביות באופטימיזציה046197
3א+בישראל כהן \ יואב שכנר (באנגלית)עיבוד וניתוח תמונות 046200
3אתומר מיכאליעיבוד אותות אקראיים 046201
3ארוני מאירעיבוד וניתוח מידע 046202
3באביב תמרתכנון ולמידה מחיזוקים046203
3בעוזי פרגמבוא לתורת הקידוד בתקשורת.046205
3א+בעדו טל \ יגאל ששוןמבוא לתקשורת ספרתית046206
3אניר וינברגרטכניקות תקשורת מודרניות046208
3א+בדניאל סודרי (באנגלית) \ דניאל סודרי, יוסי קשתלמידה עמוקה046211
3אאביב תמרמבוא לרובוטיקה ח' 046212
3בקיריל סולוביירובוטים ניידים 046213
3א+ביובל יעיש \ עילם ילוןעקרונות פיס. של התקני מל"מ046225
3איובל יעישפרקים בננו-אלקטרוניקה 046232
3בניר טסלרמעבדה בננו-אלקטרוניקה 046239
3באיל בוקס (באנגלית לא לפי דרישות מל"ג)התקנים קוואנטים על מוליכים046240
3אאיל בוקסמכניקה קוונטית 046241
3א+בעדו קמינר \עדו קמינרטכנולוגיות קוונטיות046243
3אאמיר רוזנטלמערכות אלקטרו-אופטיות 046249
3אאריאל אפשטייןאנטנות וקרינה 046256
3אאיל זקסשיטות הידור (קומפילציה) 046266
3ביאיר משהתכנות ותכן מונחה עצמים 046271
3אנעמה בן-דודמערכות מבוזרות: עקרונות 046272
3אחובב גזיתתכנות פונק. מבוזר 046273
3בגדי הברתרגום ואופטימיזציה של קוד בינארי046275
3בדנה דרקסלר כהןהבטחת נכונות של תוכנה 046277
3במרק זילברשטייןמאיצים חישוביים ומערכות מואצות046278
3ביריב ארידורחישוב מקבילי מואץ 046279
3אאיתי איילעקרונות וכלים באבטחת מחשבים046280
3אדניאל סודרימבוא לאותות ומערכות ביולוגיים046326
3א+ברן כפתורי \ רן כפתורימערכות ראיה ושמיעה 046332
3בגדי אייזנשטייןמבוא לתקשורת בסיבים אופטיים046342
3א+ביגאל ששון \ שלמה שמאי שיץתורת האינפורמציה 046733
3אעוזי פרגתורת האינפורמציה לתקשורת קוונטית046734
3אגיא גלבועעבוד ספרתי של אותות 046745
3א+בסיימון קורמן (באנגלית) \ ענת לויןאלגו' ויישומים בראיה ממוחשבת046746
3איוסי קשתלמידה עמוקה לאותות דיבור 046747
3איעל נמירובסקיהתקני מל"מ א"א לגילוי 046773
3בגיא גלבועמבוא לדימות רפואי 046831
3אאורי ויזר, פרדי גבאיארכ. מחשבים מתקדמות 046853
3ברמי אתריסודות תהליכים אקראיים 046868
3אאיתן זהביתכן לוגי ממוחשב של שבבים 046880
3בזיאד חנאאימות פורמלי לחומרה 046881
3בצחי בירקמבוא למחקר פקולטי 046887
3בעמנואל כהן מעגלים משולבים ב – CMOS046903
3בקונסטנטין מויסייבתכן פיזי ממוחשב של שבבים 046918
3ביעל נמירובסקימיקרו עיבוד ומיקרו מערכות 046968
3באורי ריינהרדטקורס מתקדם בנושא "מחשוב קוונטי מודרני" 047006
3אפבל סידורנקונושאים נבחרים – במקורות אולטרה
מהירים מבוססי סיבים
047100
3בחגי מרוןמבוא ללמידה עמוקה וחבורות046215
4באלי אפלבויםמבוא להנדסת חשמל תעופה וחלל044098

מידע נוסף:

מקצועות בחירה מפקולטות אחרות – מוכרים כבחירה חוץ פקולטית

MOODLE – אתר הקורסים האישי.

אתר לימודי הסמכה – רשימת המקצועות הפקולטיים המלאה, כולל פירוט הסילבוסים

חיפוש קורסים באתר לימודי הסמכה

מערכת לשירות הסטודנט – בירור אודות מועדי בחינות ובחנים ע”פ מספר קורס.

דילוג לתוכן