המסלול בהנדסת מחשבים ותוכנה

קהילת נשות הנדסת חשמל ומחשבים

הנדסת מחשבים ותוכנה

מטרת המסלול להנדסת מחשבים ותוכנה היא להכשיר מהנדסי מחשבים שהתמחו ב תכנון מערכות ממוחשבות ובנייתן, בצד ידע בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה. דגש מיוחד יושם על גישה מערכתית המשלבת חומרה ותוכנה. בתום לימודיהם יקבלו בוגרי המסלול תואר "מוסמך למדעים (.Sc.B ) בהנדסת מחשבים ותוכנה". במסגרת המסלול ניתן לבחור במגמה ל"הנדסת מחשבים ומידע". מטרת המגמה היא להכשיר בוגרים בתחום הנדסת מחשבים, יחד עם העמקת היסודות האלגוריתמיים והסטטיסטיים הנדרשים בתחום המידע על היבטיו השונים (למידת מכונה, עיבוד אותות, ראיה ומדעי התמונה עודו ). מסיימי המגמה יקבלו אישור שיצורף לתעודת הגמר ולגיליון הציונים.

תוכנית הלימודים לשנת תשפ”ב

מסלול בהנדסת מחשבים ותוכנה - תשפ"ב
דילוג לתוכן